LLama in my living room

Jak zapamiętywać lepiej? Przyjrzyjmy się Efektowi odniesienia do ja. Co to takiego? Polega on na łatwiejszym zapamiętywaniu tych informacji, które odnoszą się do własnej osoby niż tych, które odnoszą się do innych. („Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” B. Wojciszke str 137)

Jakie ma to przełożenie na pracę z dziećmi? Otóż kiedy pokażemy dzieciom ich własne przybory szkolne, ubranka, kolory, które akurat je otaczają, zapamiętają słownictwo lepiej niż przy pomocy zwykłych kart obrazkowych. Tę zasadę postanowiłam zastosować omawiając temat HOUSE. Jak? Wykorzystałam fragment piosenki, który jest ogólnie znany pytając dzieci czy ją znają.. .„ Llama in my living room BUM BUM BUM” Już na samą piosenkę zareagują żywiołowo 😊

Pomyślałam, że zrobię taką lamę

-> tu znalazłam DIY -> http://mermagblog.com/diy-lama-craft/

zrobiłam również szablon dla Was – drukujcie na twardszym papierze i zaopatrzcie się w rolki po papierze toaletowym 🙂 ->lama

Lamę położyłam w różnych pomieszczeniach w domu i zrobiłam zdjęcia. Zdjęcia wydrukowałam i przyniosłam na zajęcia . Pytałam dzieci „ Where is the llama? Is it in my living room?” pokazując wybrane zdjęcie. Dzieci odpowiadały „yes lub no”. Następnie razem z dziećmi tworzyliśmy poprawne zdania „ The llama is in my…”
Aby zdobyta wiedza stała się bliższa sercu dzieci, można poprosić ich aby razem z nami wykonali własną lamę, postawiły ją w wybranych miejscach w domu i przygotowały plakat lub wysłały zdjęcia na maila ( lub jak w przypadku mojej szkoły językowej wykorzystując aplikację whatsapp), po czym na zajęciach opisały gdzie akurat znajduje się lama 😊 Inną – prostszą możliwością jest, aby dzieci narysowały pomieszczenia w domu i wykorzystując jedną lamę  ( zrobioną wcześniej przez nas w domu, opisały gdzie akurat się ona znajduje)

Have fun!

P.S. Ne zapomnijcie zostawić komentarza, czy pomysł się podoba 😊

 

4 Comments

Leave a Reply to Jarek Piwowar Cancel Reply

Required fields are marked*